中文版 | English  
 
     
 
About us
News
A Whale’s Tale: The Incredible Story of British Columbia’s Changing Relationship with the Giants of the Deep
BY KATHY DOWSETT ON MARCH 22, 2018
The Maritime Museum of British Columbia hosts a Media Open House for the new featured exhibit A Whale’s Tale: The Incredible Story of British Columbia’s Changing Relationship with the Giants of the Deep.

About the Exhibit
For thousands of years, humans along British Columbia’s coast have co-existed with one of the world’s most majestic and powerful ocean creatures: the whale. Today, these amazing creatures are one of the most revered marine mammals along our coast. We study their behavior, their acoustics and ways of communicating; we try to capture their majesty through photography, art, and writings; we track resident pods and identify individuals; and we aim to protect their environment. However, this has not always been the case.

How have our interactions with whales changed throughout history? Why do we now choose to shoot whales with cameras rather than harpoons? A Whale’s Tale, a featured exhibit at the Maritime Museum of BC, explores our ongoing fascination with the many different species of whales along our coast, our changing public attitudes and perceptions, the history of the whaling industry, and the ongoing challenges facing our coastal whale populations today.

Executive Director, David Leverton indicated that “this exhibit provides a great opportunity for visitors to learn more about the amazing diversity of whale species that inhabit our coastal waters and what is currently being done to protect them. It is hard to imagine that commercial whaling harvested over 24,000 whales in less than 120 years.” We have a range of interesting artefacts on display from our collection that help to tell the incredible story about each of these species and their ongoing struggle to survive especially during the past 150 years.”

The exhibit will be open to the public from March 24 – August 30, 2018.

Media Open House Event Details
You are invited to drop-in anytime between 1:00 PM – 4:00 PM on Wednesday, March 28th at the Maritime Museum of BC (634 Humboldt St.). Admission is complimentary and no reservation is required. Upon arrival, please leave a business card with Visitor Center personnel. Staff members will be available for comment during the Open House and photography is welcome.

For further information, please contact:

Rachel Meyer
Front of House Manager
Maritime Museum of BC
rmeyer@mmbc.bc.ca
AG KATHY DOWSETT AR Márta 22, 2018
Tá Músaem Oscailte na Meánmhara ina n-óstán ag Músaem Muirí na Breataine Columbia ar an taispeántas nua atá le feiceáil ar A Whale's Scéal: An Scéal Dochreidte maidir le Caidrimh Athraitheach British Columbia le Giants of the Deep.

Maidir leis an Taispeántas
Ar feadh na mílte bliain, tá daoine ar chósta na Breataine Columbia comhdhéanta le ceann de na créatúir is mó maorga agus cumhachtacha aigéan an domhain: an whale. Sa lá atá inniu ann, tá na créatúir iontach seo ar cheann de na mamaigh mhara is revered ar ár gcósta. Déanaimid staidéar ar a n-iompraíocht, ar a n-ionchúiseamh agus ar bhealaí cumarsáide; déanfaimid iarracht a gcuid macánta a ghabháil trí ghrianghrafadóireacht, ealaíne agus scríbhinní; rianóimid pods cónaitheacha agus daoine aonair a aithint; agus tá sé mar aidhm againn a dtimpeallacht a chosaint. Mar sin féin, ní raibh sé seo i gcónaí.

Conas a d'athraigh ár n-idirghníomhaíochtaí le míolta móra ar fud na staire? Cén fáth a roghnaíonn muid anois míolta móra a chaitheamh le ceamaraí seachas clapáin? Taispeánann Whale's Tale, taispeántas le feiceáil ag Músaem na Muirí de RC, ár n-imní leanúnach le go leor speiceas éagsúla míolta móra ar ár gcósta, ár dearcadh agus dearcadh an phobail atá ag athrú, stair thionscal na mucan mara, agus na dúshláin leanúnacha atá os comhair ár gcósta daonraí móra móra inniu.

Dúirt an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, David Leverton, "go dtugann an taispeántas seo deis iontach do chuairteoirí níos mó a fhoghlaim faoi éagsúlacht iontach speiceas móra-mhara a chónaíonn in ár n-uiscí cósta agus an méid atá á dhéanamh faoi láthair chun iad a chosaint. Tá sé deacair a shamhlú go ndearnadh maireachtáil tráchtála ar mhicléal móra ná 24,000 míolta móra i níos lú ná 120 bliain. "Tá réimse de dhéantúsáin suimiúla againn ar taispeáint ónár mbailiúchán a chabhraíonn leis an scéal dochreidte a insint faoi gach ceann de na speicis seo agus a ndícheall leanúnach chun maireachtáil go háirithe le 150 bliain anuas. "

Beidh an taispeántas oscailte don phobal ó 24 Márta - 30 Lúnasa, 2018.

Sonraí Imeachta Teach Oscailte na Meán
Tugtar cuireadh duit dul isteach ag am ar bith idir 1:00 PM - 4:00 PM Dé Céadaoin, 28 Márta ag an Músaem Muirí de BC (634 Humboldt St.). Tá cead isteach agus níl aon áirithint ag teastáil. Nuair a thagann tú, fág cárta gnó le pearsanra an Ionaid Cuairteora. Beidh baill foirne ar fáil le trácht a dhéanamh i rith an Teach Oscailte agus tá fáilte roimh grianghrafadóireacht.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil le:

Rachel Meyer
Bainisteoir Teach Tosaigh
Músaem Muirí RC
rmeyer@mmbc.bc.ca

 
Previous:Ice Diving Tips
Next:A 119-year-old Lake Erie shipwreck opens its fate to divers
Other News
DEMA Show 2018 - The Diving Equipment & Marketing Association 2018-07-16
DRT SHOW BEIJING 2018 2018-07-10
DRT SHOW Taiwan 2018 2018-06-22
8 Practical Tips on: How to take photos underwater? 2018-06-22
What Makes Mexico Such an Incredible Country to Visit, Underwater and Beyond? 2018-05-24
Conserving Our Oceans with Plastic Cleanup Projects 2018-04-28
4 Things I Wish Someone Told Me About Buoyancy 2018-04-28
Emergency order aims to protect resident orcas 2018-04-27
Do I need to know how to swim to scuba dive? 2018-04-27
 
 
Diving  |  Tactical  |  General  |  Accessories  |  
  奥德宝户外  odepro copyright © 2013 ORCATORCH TECHNOLOGY LIMITED All rights reserved.